29. новембар 2007.

Novi blog o Ledinackom jezeru

Od nedavno postavljen je još jedan blog koji se bavi zaštitom i unapredjenjem Ledinačkog jezera. Razvojne novosti ka cilju Stari Ledinci turistička destinacija kao i druge turističke informacije o Ledinačkom jezeru i Starim Ledincima možete čitati na sledećem blogu: www.ledinackigral.blogspot.com.
Autor bloga je Milorad Kuljić iz Starih Ledinaca.

Нема коментара:

Sačuvajmo Ledinačko jezero!

Sačuvajmo Ledinačko jezero!
Ledinačko jezero | photo: R.Delić

Obezbedjenje Ledinackog jezera, 25. april 2007. godine

Obezbedjenje Ledinackog jezera, 25. april 2007. godine
Obezbedjenje Ledinackog jezera