05. октобар 2009.

Rekultivaciona prevara!

Рекултивација Лединачког језера, некадашњег нелегалног, површинског копа у срцу Националног парка, као "Обавезни законски процес затварања копа", према Пројекту рекултивације: Рударско геолошког факултета из Београда, одобрена је првенствено, Одлуком Покрајинских органа власти.
Процес је започео током летњих месеци 2009 године, испумпавањем огромне количине воде Језера, кроз неприлагођени Лединачки поток, да би се, по Извршиоца радова срећно, окончао, уз незнатне штете грађанству у домаћинствима лоцираним уз Поток.
Следећа фаза Рекултивације, "Чишћење и равнање дна Језера", изведена је експедитивно, под велом права на тајност пословања, током септембра 2009.
Најављене транспарентности, и сталне могућности мониторинга, посебно за органе МЗ "Стари Лединци", сходно овдашњим слутњама, наравно није било, чак је истима и у присуству новинара, оспораван приступ, овом делу територије Месне заједнице.
Како је ипак, преко литица и верања шумским стазама, немогуће љубитеља природе омести, да своје благо осматра, сазнали смо да су наше слутње о могућој некоректности Извођача радова, постале истински некоректно дело.
Највећа благодатност Лединачког језера, био је неуобичајени, анализама, кроз богатство минералима потврђени, квалитет језерске воде, претходно од мноштва уживалаца, оцењиван лековитим, за разна кожна обољења.
Наша бојазан, да ће овај Извођач радова, током поступка равнања дна, поћи јефтинијим путем, тако што ће јаловином затрпавати рупу навирања изданске воде, показала се исправном. Ова рупа, пречника сто метара и дубином око шеснаест метара, којом је у експлоатацији камена, отворен подземни ходник, хоризонтале некадашњег рудника сребра, сада је готово затрпана (током експлоатације камена, пловак пумпи је подешаван да одржава нумерисани ниво воде).
Можда исход овакве Рекултивације и буде бајковити приказ, којим је "Алас - Раковац" по Граду красио билборде, али какву ће вредност имати Језеро, пуњено водом два, копом пресечена потока и вероватно допуњавано, водом градског водовода. Ни бројни градски базени, не успевају одржавати квалитетном, употребну улогу воде, да би било реално очекивати, да ће се то вештачки постићи на кориту површине 32 (тридест два) олимпијска базена, а при томе знатно веће дубине. О могућој лековитости таквих вода, не помишљају ни најплоднији маштари.
Подсећамо, да је и у случају ове људске "деградационе ране", природа (или Бог), сагласно савршенству сопственог склада, обавила свој посао, који човек изнова нарушава.
Дуже од једне деценије, Лединачком језеру су били изједначени водени потенцијали. Приливу вода, било је симетрично њено оцеђивање, путевима које је вода пронашла кроз стене, те њен складан, од сабирне рупе под старом кипом камена укорићен, оток ка Лединачком потоку, те њиме према Дунаву.
Ово природно, или Божије уређење, је као безбедно по статику Језера, оценио и Елаборат "Геозавода Србије, из Београда", након обимних радова сондирања терена, наложених од ресорног министарства владе Републике Србије.

Дана: 02.10.2009 године, Љубитељи Лединачког језера.

Sačuvajmo Ledinačko jezero!

Sačuvajmo Ledinačko jezero!
Ledinačko jezero | photo: R.Delić

Obezbedjenje Ledinackog jezera, 25. april 2007. godine

Obezbedjenje Ledinackog jezera, 25. april 2007. godine
Obezbedjenje Ledinackog jezera