29. новембар 2007.

РЕАГОВАЊЕ НА МЕДИЈСКУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ЛЕДИНАЧКОГ ЈЕЗЕРА (П.К. „СРЕБРО“) И П.К „КИШЊЕВА ГЛАВА“

Електронска презентација на блогу „Зелене мреже“, омогућила нам је увид у Пројекат рекултивације Лединачког језера (коп „Сребро“) и копа камена „Кишњева глава“. Бајка која нам је сервирана, од стране Алас Раковац и професора Рударског факултета (Вујић), јасно разоткрива кључни циљ, са стварним намерама дугорочне експлоатације камена, упаковане у рухо, које треба да нам да привид законске форме и часних намера. Грађани плебисцитно желе туристички комплекс на Лединачком језеру и ево, Алас им га даје, али у виртуелној стварности, а ако буду добри можда ће га добити након десет година врло интензивне експлоатације камена. Поузданост њихових гаранција, путем папиролошких изражаја новчаних гарантних депозита, код којих дописивање нула има једину улогу да фасцинира јавност износом, а реализовати овакву наплату, као казнену меру, је готово немогуће. Ово се показало кроз свежи пример наводне легалне рекултивације „Кишњеве главе“, чију легалност је раскринкао здружени надзор Републичке и Покрајинске инспекције. Констатација непостојања кључне документације, исходовала је забраном радова на копу „Кишњева глава“, али ова двогодишња незаконита експлоатација, није резултовала логичном наплатом чековног депозита од 1.600.000 Евра, који је на наводном гарантном располагању код Управљача националним парком „Фрушка Гора“. Пројектом замаштана визија је исходом прихватљива опција, али са болно неприхватљивим роком, читаве деценије - бесомучне експлоатације камена, са великим ризиком да поремети успостављену природну равнотежу водотокова кроз кречњачке слојеве на Лединачком језеру. Сам пројектни исход, не обилује визионарском луцидношћу, сразмерном добу, за које се треба реализовати (2017 година). Знатно луцидније визије туристичког комлекса „Лединачко језеро“, понудили су многобројни дипломски и семинарски радови рађени на ову тему. Провидност пројектантске намере, коју додатно разоткрива површност у обради туристичких садржаја, исказује јасан циљ паковања у једино могућу законску форму, недопуштене експлоатације камена у Националном парку. Овај покушај указује на недопустивост, да страна заинтересована за сопствени економски ефекат, изражен у кубицима камена, буде финансијер и налогодавац пројектног задатка, који се односи на подручје у коме је давно одређен Државни интерес, кроз дефиницију националног парка. Сагласно захтеву Налогодавца (Алас Раковац), професор Вујић и екипа Рударско – геолошког факултета, свој задатак су обавили сервилно. Утешно је по љубитеље Лединачког језера, што овај Пројекат нема никакву законски извршну основу. Он представља само још једно маштено играње, попут поменутих дипломских радова. Оквир рекултивационих радова, на деградираним просторима Националног парка, мора поставити Републички завод за заштиту природе и мора се добити сагласност Министарства за заштиту животне средине. Заводу за заштиту природе, полазни параметар нису кубици камена, већ заштита и очување фрушкогорске флоре и фауне – потпуно угрожених у вишедеценијским интензивним експлоатацијама камена, које су данас у експанзији обнављања, управо захваљујући деценији егзистенције Лединачког језера. Други битан предуслов, реализације оваквог пројекта проистиче из Устава Србије, а чини га Сагласност локалне самоуправе, са логично пресудним ставом Месне заједнице, о чијој се територији ради. Овај став, као артикулација грађанског израза, исказиван је недвосмислено у корист брзе и чисто безбедоносне рекултивације, са прихватљивим роком од једне до три године, за извршење. Као обавезујући, овакав став је према народним представницима оверен хиљадама потписа, на више пута прикупљане петиције, односно Закључцима и Ставовима са народних протестних окупљања на Лединачком језеру, достављаних свим релевантним политичким чиниоцима. У правној држави пројекти рекултивације деградираног у националном парку, који предвиђају у „безбедоносној“ мери вађење 5.000.000 кубика камена, немају ни минималне шансе за реализацију. Фрушка гора и Лединачко језеро су барометар да ли живимо у правној држави или анархији.

Љубитељи Лединачког језера - Стари Лединци. (www.ledinackigral.blogspot.com)

Нема коментара:

Sačuvajmo Ledinačko jezero!

Sačuvajmo Ledinačko jezero!
Ledinačko jezero | photo: R.Delić

Obezbedjenje Ledinackog jezera, 25. april 2007. godine

Obezbedjenje Ledinackog jezera, 25. april 2007. godine
Obezbedjenje Ledinackog jezera